Quins són els diferents tipus de cirurgia nasal?
  • Rinoplastia
  • Septoplastia
  • Cirurgia de la vàlvula
  • Cirurgia de "cornetes"
  • Cirurgia endoscòpica
  • Adenoidectomia

La cirurgia nasal inclou qualsevol cirurgia realitzada des de fora o dins del nas. Les intervencions que es descriuen a continuació poden ser de caràcter estètic, funcional o amb ambdues finalitats. A vegades, i depenent de cada cas, poden ser fetes individualment o en combinació, però sempre per aconseguir:

  • Millorar la funció respiratòria
  • Corregir deformitats congènites o adquirides
  • Canviar la dimensió o la forma del nas amb finalitats purament estètiques
  • Reparar lesions o tumoracions nasals