Ptosis Palpebral o Parpella caiguda

Què és la ptosis palpebral?

Ptosis és la caiguda de la parpella superior, pot ocórrer a causa d’un trauma, a l’edat, o a diversos desordres mèdics. Pot estar present en néixer (ptosis congènita) o pot desenvolupar-la més tard (ptosis adquirida).

ptosis palpebral

Símptomes

La ptosis pot ser bilateral o unilateral i pot ser difícil d’identificar almenys que es realitzi un examen adequat. La ptosis palpebral és freqüentment considerada com un problema cosmètic, a més pot bloquejar o reduir considerablement la visió depenen de com obstrueixi la pupil·la.

Maneig

En la majoria dels casos, es resoldrà mitjançant maneig mèdic o cirurgia.