Què és la tomografia coherència òptica (OCT)?

RetinaRetina

Aquesta tècnica avalua, mitjançant imatges, les capes de la retina, visualitzant-se un tall transversal de la zona de la retina desitjada. Davant la més mínima alteració entre les capes (com és el cas de la DMAE) i gràcies a les diferents prespectives visuals que ofereix el seu software, qualsevol alteració quedarà projectada, mesurada, comparada i monitoritzada. Així mateix permet també l'obtenció en 3D de la retina avaluada.

Compta amb una base de dades (estudis de població) que ens compara automàticament l'espesor de les fibres ganglionars de la retina que es dirigeixen al nervi òptic per valorar el seu rang de normalitat. És per això de gran utilitat en el cas de pacients amb glaucoma, tant com a suport en el diagnòstic com en el seguiment a futures revisions.