Quin és el tractament?

Depèn molt del tipus de tumor, la localització, la grandària, la profunditat, les condicions del pacient, etc.

És obligat fer una biòpsia (mostra) prèvia. Algunes vegades, fins i tot, no necessitarem de tractament posterior a la biòpsia, ja que amb la mostra haurem extirpat tota la lesió. La majoria de tractaments utilitzats es fan amb anestèsia local de manera ambulatòria.

Les tècniques emprades es basen en dos supòsits: destruir o extirpar el tumor.

  • Les tècniques destructives tenen l'avantatge que són més simples i algunes no necessiten anestèsia local. El gran inconvenient és que no "obtenim" tumor per analitzar posteriorment (ja que es destrueix) i d'aquesta manera no podem controlar els marges de destrucció que hem efectuat. En conseqüència no podem saber del cert si hem acabat amb el càncer tractat. Es fan servir en casos superficials, quan una recidiva tumoral (que torni a créixer el tumor) no suposi cap problema i en pacients amb condicions difícils per a l'extirpació quirúrgica. Aquestes tècniques sempre ens obliguen a controls periòdics. Els mètodes destructius més utilitzats són: la crioteràpia (congelació), el làser, el curetatge, la radioteràpia, l'imiquimod tòpic (immunoteràpia) i la teràpia fotodinàmica.
  • L'extirpació del tumor mitjançant cirurgia és la tècnica recomanada sempre que sigui possible. És curativa i podem analitzar els tumors amb tendència a la disseminació (melanoma), l'amplitud dels marges s'efectua segons la profunditat del tumor i, a vegades, també s'han d'analitzar els ganglis més pròxims cercant una possible extensió. En els tumors sòlids d'invasió local (carcinoma basocel·lular), els marges quirúrgics poden ser els mínims necessaris més enllà del tumor. Com menys marge, menys defecte, i com menys defecte, millors resultats estètic i funcional. La cirurgia microgràfica de Mohs és una tècnica especial que consisteix a extirpar el tumor per etapes, analitzant els marges al microscopi, en el mateix moment de la intervenció. D'aquesta manera s'extirpa la totalitat del tumor alhora que es respecta el màxim de pell sana del voltant. Els resultats obtinguts pel que fa a la curació del tumor tractat són superiors als de les altres tècniques. La complexitat que requereix la seva utilització la reserva per a indicacions específiques.