Tractaments

TRACTAMENTS TÒPICS/ORALS

Des de fa molts anys, hi ha uns estàndards per al tractament de la caiguda del cabell i l’alopècia: el Minoxidil i el Finasteride. El primer és una substància vasodilatadora utilitzada en el tractament de la hipertensió arterial i que casualment, es va veure que produïa com efecte secundari un augment de cabell en les persones calbes. S’utilitza molt sovint sol o en combinació amb altres substàncies actives per al cabell. El Finasteride, de més recent introducció, és un fàrmac que s’utilitza per al tractament de la hipertrofia de pròstata i que té un resultat molt satisfactori per aturar o frenar l’alopècia androgenètica, és a dir la forma hereditària de calvície. De tal forma, que els homes joves que prenen el medicament en els primers anys de caiguda de cabell eviten arribar a ser calbs com els seus antecessors.

INFILTRACIONS

Les infiltracions capil·lars consisteixen en aplicar una combinació de productes de difícil absorció com son les vitamines, aminoàcids i certs minerals a través d’un sistema pneumàtic. Aconseguint així actuar sobre l’arrel del cabell afavorint el creixement i enfortiment del mateix.

INJECCIONS INTRACAPIL.LARS

Consisteixen en injectar a través de petites agulles una combinació de substàncies proactives que contenen àcid hialurònic per aturar la caiguda del cabell i per fer-lo créixer. Amb aquest tractament s’aconsegueix la reducció de caiguda de cabell i l’aparició de cabell nou.

PRP

Una de les teràpies més noves per induir l'aparició de cabell nou és l'administració local mitjançant injeccions del factors de creixement de teixits procedents de les plaquetes. És un mètode simple, que consisteix en l'extracció de sang del propi individu que es tracta, centrifugant-la i obtenint amb això un sèrum o líquid que contingui substàncies molt actives per al creixement de massa de cabell. No sempre produeix un gran creixement de nous cabells però si produeix, en tots els casos, una gran millora de la qualitat del cabell: augment de gruix i de la força i millora de la brillantor i el color.