Com és el postoperatori?

Finalitzada la intervenció, el pacient ha de portar un embenat durant un període mínim de 12 hores per evitar un possible sagnat i, per tant, la pèrdua dels empelts. A partir de les 24 hores el cabell es pot rentar cada dia, i el pacient pot, pràcticament, incorporar-se a la seva vida normal. Únicament durant els primers 4 dies hi ha molèsties a la zona donant, és a dir, a la zona de la part posterior del cap, com a conseqüència de la sutura o els punts que porta la persona, i que es retiren, generalment, als 10 dies de la intervenció.

Als 3 mesos del procediment comença a aparèixer el cabell implantat, ja que hi ha un període de repòs de les noves arrels abans de tornar a fabricar cabell. Un cop iniciat, el procés es completa entre els 9 i 12 mesos.

Els efectes secundaris possibles poden ser els que es produeixen en qualsevol petita intervenció amb anestèsia local. Aquests es produeixen només els primers 4 o 5 dies després de la cirurgia, i es manifesten en forma d'inflor a la zona del front i la cara, com a conseqüència de l'embenat. Hi ha dolor i tibantor a la zona dels punts i pot aparèixer algun petit hematoma com a conseqüència de les punxades que es realitzen. Tot això es normalitza a la setmana o als 10 dies del procediment.

No hi ha possibilitat de rebuig, ja que el cabell que nosaltres implantem procedeix de la mateixa persona i, per tant, l'èxit està completament assegurat. En resum, es tracta d'un procediment segur que no comporta cap risc per a la salut de la persona i, des del punt de vista dels resultats, el 90% de les arrels implantades fructifiquen i donen cabells d'excel·lent qualitat.

Abans - després

Alopecia-1Alopecia-1

Alopecia-2Alopecia-2