Discopatía lumbar
Discopatía Lumbar

Discopatia Lumbar

Tractament de la discopatia lumbar amb cèl·lules mare

L’Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT) és pioner en la investigació clínica i el tractament amb cèl·lules mare. Ha constatat l’ús apte de lescèl·lules mareadultes en el tractament de determinades alteracions degeneratives del disc intervertebral causants dedolor lumbar crònic. El tractament es pot efectuar en pacients que presentin lumbàlgia crònica atribuïble a degeneració del disc lumbar.

Què és el dolor lumbar crònic?

Quan el mal a la regió lumbar perdura en el temps parlem de dolor lumbar crònic o lumbàlgia crònica. Una de les causes més comunes del dolor lumbar crònic és la degeneració del disc intervertebral. En la majoria de casos, aquest procés degeneratiu és asimptomàtic o lleu i no cal tractament, però si es manifesta amb dolor que es manté en el temps s'ha de recórrer a diferents procediments per aconseguir una millora de l'estat del pacient.

El dolor lumbar és la segona causa de baixa laboral i responsable de la pèrdua anual de 700.000 jornades laborals, segons les dades aportades per la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea. Afecta 67 milions de persones a la Unió Europea, de les quals uns 5 milions són espanyols. S'estima que el 75% de la població pateix dolor lumbar en algun moment de la seva vida; el 90% el supera abans dels 3 mesos, però en un 5-10% es cronifica.

Quin és el tractament més habitual?

Existeixen diferents tractaments per tractar el dolor lumbar crònic de causa degenerativa en funció d'aspectes diversos, com la intensitat o la periodicitat del dolor.

  • En un inici el tractament s'orienta a estabilitzar la columna lumbar a partir d'exercicis, corregir els defectes posturals, reduir pes en cas necessari i administrar medicaments analgèsics i relaxants musculars.
  • Quan el dolor es manté, se solen implantar pautes de fisioteràpia i rehabilitació en centres especialitzats i es pot recórrer a infiltracions en les seves diferents variants.

Si el dolor de la discopatia lumbar es manté en el temps malgrat els tractaments establerts, a vegades s'ha de recórrer a procediments quirúrgics, com la supressió del moviment, la fixació de l'espai afectat. A Espanya es fan unes 1.000 fixacions vertebrals o artròdesis anualment i unes 40.000 als EUA.

Com s’apliquen les cèl·lules mare adultes al tractament del dolor lumbar crònic?

En els casos que es consideren adequats per efectuar el tractament, se sol·licita l'autorització personalitzada de tractament a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. El primer pas és l'obtenció de medul·la òssia de l'os de la pelvis del mateix pacient. La mostra es remet al laboratori de teràpia cel·lular de l'Institut de Biologia Genètica Molecular de Valladolid (IBGM), que està degudament acreditat per produir cèl·lules mare per a ús humà. Durant 3 setmanes s'efectua la selecció i cultiu de les cèl·lules mare fins a obtenir una quantitat d'uns 20 milions per a cada disc. El producte cel·lular resultant s'inocula per via percutània sota control radioscòpic al disc vertebral afectat. Tant el procediment d'obtenció cel·lular com el d'aplicació s’efectua al quiròfan sota sedació lleugera i anestèsia local. No cal ingrés hospitalari.

Quins riscos existeixen?

De moment, el procediment s’ha mostrat viable i no s’han registrat efectes adversos atribuïbles al producte cel·lular.

Quins són els resultats en el tractament de la discopatia lumbar amb cèl·lules mare?

A l'estudi clínic efectuat, els pacients amb discopatia lumbar van ser seguits i avaluats durant un any. Es va comprovar que aquests pacients mostraven una significativa millora del dolor lumbar i la discapacitat en 9 dels 10 casos tractats. Un any després, els discs intervertebrals de cinc dels pacients que van formar part de l'estudi van evidenciar signes de regeneració com augment de l'altura i de la hidratació. Fins al mes de febrer de 2015 s'han tractat més de 150 pacients i s’han obtingut resultats similars.

La valoració de l'eficàcia, comparant-la amb les actuals solucions quirúrgiques, es pot considerar similar o fins i tot superior, sempre que el cas plantejat es trobi ben indicat, amb l'avantatge que es tracta d'una intervenció no invasiva, simple i conservadora que preserva la biomecànica de la columna vertebral i no impedeix futures teràpies en cas de resultar inefectiva.

Actualment l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris autoritza regularment els investigadors de l’ITRT a continuar practicant aquesta teràpia cel·lular en casos seleccionats i sempre sota el seu control.

S’ha publicat algun estudi amb els resultats?

L'estudi pilot es va iniciar el 2007 amb l'objectiu d'avaluar la capacitat regenerativa del disc intervertebral lumbar per mitjà de l'implant per via percutània de cèl·lules progenitores mesenquimàtiques de medul·la òssia. L'assaig es va desenvolupar en virtut del conveni subscrit entre la Unitat de Teràpia Regenerativa del Centro Médico Teknon i l'Institut de Salut Carlos III, organisme dependent actualment del Ministeri d'Economia, es va emmarcar en el Pla de Teràpies Avançades que va propiciar el Ministeri de Sanitat l’any 2007 i és fruit de la recerca en xarxa que possibilita la Red Tercel de l'esmentat Institut Carlos III. Els resultats de l'estudi es van publicar el 2011 a la influent revista científica nord-americana Transplantation, amb més de 25.000 citacions.