Artrosi

L'aplicació de PRP lliure de leucòcits, concepte proposat pel Dr. Eduardo Anítua, ens va permetre observar freqüents evolucions postoperatòries amb absència d'inflamació i dolor que atribuïm a aquest efecte de factors de creixement continguts a les plaquetes com el TGF-β. Aquest efecte va ser lògicament més aparent en intervencions quirúrgiques sobre mans o peus i va motivar els estudis preliminars en model de gran animal per avaluar l'acció antiinflamatòria del PRP infiltrat en afeccions musculotendinoses i articulars.

Els bons resultats que vam obtenir en clínica veterinària i l'absència de complicacions van encoratjar l'assaig clínic en humans, unicèntric, no comparatiu, que va ser autoritzat pel Comitè d'Ètica de Recerca Clínica de Centro Médico Teknon.

L'aplicació de 4 infiltracions de PRP aleucocitari en intervals de 15 dies no va produir complicacions, efectes adversos ni tòxics i el tractament va evidenciar clars indicis d'eficàcia. En artrosi de genoll avançada el dolor i la inflamació va descendir significativament en més del 80% dels casos. També es va evidenciar estadísticament que, després de 6 mesos d'efectuar el tractament, existia una significativa tendència a la millora del resultat inicial.

Les dades obtingudes van encoratjar a prosseguir els tractaments i a avançar en el coneixement mitjançant la realització, en la mesura del possible, de nous estudis comparatius i aleatoritzats que, en cas de seguir sent positius, refermarien científicament l'eficàcia d'aquest producte autòleg.