cabecera especialidad
Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular

Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Diagnòstic i seguiment de les malalties de l'aparell circulatori

L'Institut Cardiovascular Teknon disposa d'un Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular format per un ampli equip d'especialistes de primera línia que porten a terme el diagnòstic i el seguiment de les malalties de l'aparell circulatori.

L'infart de miocardi, l'embòlia cerebral i el tromboembolisme pulmonar són algunes de les principals causes de mort provocades per un problema vascular.

La malaltia circulatòria (arterial, venosa o limfàtica) pot presentar-se de diverses maneres:

  • La malaltia més freqüent del sistema venós són les varius de les cames, que poden comportar serioses complicacions, com flebitis, trombosis, úlceres a les cames, embòlies pulmonars, etc.
  • Factors de risc vascular com el tabac, la hipertensió, el colesterol o la diabetis provoquen que les artèries envelleixin de forma ràpida, fent que es materialitzi l‘arteriosclerosi. Les artèries arterioscleroses s'embossen i s'originen estenosis i oclusions amb la conseqüència d'un dèficit d'aportació sanguínia en els òrgans que irriguen (infart de miocardi en el cor, ictus i hemiplegies si és el cervell, isquèmia i gangrena d'extremitats, etc.). També es poden dilatar progressivament originant aneurismes que creixen lentament i sigil·losament fins arribar a trencar-se.
  • A part del sistema arterial i venós, existeix el sistema limfàtic, que és l'encarregat de l'intercanvi i la captació de l'interstici de molècules de gran grandària, així com de transportar l'excés de líquid que no ha estat absorbit per les venes. En aquest cas, el limfoedema es produeix quan hi ha una acumulació de líquid limfàtic en els teixits i causa una inflor.

El Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de l'Institut Cardiovascular Teknon disposa d'un servei integral que treballa amb diferents tècniques i teràpies, i són especialistes en cirurgia arterial directa d'extremitats, cirurgia de varius, cirurgia d'aneurismes i cirurgia carotídia. Així mateix, l'equip dirigit pel Dr. Latorre ha desenvolupat tècniques mínimament invasives, juntament amb tractaments complementaris, posant un èmfasi especial en la cirurgia endovascular, l'endopròtesi aòrtica per al tractament d'aneurismes, patologia venosa i arterial perifèrica i l'estudi de circulació de troncs supraaòrtics, entre altres.

La Unitat no només treballa en el diagnòstic i el tractament d'aquestes patologies un cop establertes, sinó que també realitza revisions mèdiques vasculars que presten especial atenció als factors de risc vascular, ja que un diagnòstic en fase inicial de la malaltia pot evitar la seva evolució.

Tractaments

L’angiologia, cirurgia vascular i endovascular és l’especialitat medicoquirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell circulatori, una extensa xarxa de «canonades» la missió de les quals consisteix a fer arribar la sang, i amb ella l’oxigen i els nutrients, a totes les cèl·lules de l’organisme, i retornar-la al cor.

Els tractaments de què disposem són molt extensos. La medicació és un arma bàsica contra els factors de risc vascular. Disposem de múltiples tractaments complementaris, com són l’esclerosi de varícules, pressoteràpia i drenatge limfàtic, làser vascular, etc. A continuació detallem els tractaments següents: