LIMFOEDEMA

Un limfoedema és l'acumulació de limfa a l’espai intersticial, que dóna lloc a un augment de grandària o inflor de la regió corporal afectada

Què és el sistema limfàtic?

El sistema limfàtic forma una espessa xarxa de capil·lars subcutanis que transcorre per gairebé tot el nostre organisme i s’ocupa de transportar la limfa fins al torrent sanguini.

La limfa és un líquid format per aigua (90%), proteïnes, greixos, productes de rebuig, substàncies inflamatòries, bacteris i cèl·lules presents a la sang, com els limfòcits. La limfa es depura i és filtrada pels nòduls limfàtics, també anomenats ganglis limfàtics, abans de retornar a la circulació general.

El sistema limfàtic posseeix una gran capacitat d’adaptació, i en les situacions en les quals es produeix una sortida més gran de líquid dels capil·lars cap als teixits és capaç d’absorbir l’excedent de limfa, de manera que evita que s’hi acumuli.

Què és un limfoedema?

És l’acumulació de limfa a l’espai intersticial, que dóna lloc a un augment de grandària o inflor de la regió corporal afectada, generalment les cames o braços, per un mal funcionament del mateix sistema limfàtic. Pot ser:

 • Congènit, des del naixement (limfoedema primari).
 • Resultat d’una intervenció, radioteràpia, infeccions, traumatisme, etc. (limfoedema secundari).

En els països desenvolupats, la principal causa de limfoedema és la secundària al càncer, les seves complicacions i el seu tractament. El més freqüent en el nostre medi és el limfoedema secundari al càncer de mama.

¿Qué es un Linfedema?

El curs de la malaltia

El limfoedema és un trastorn crònic que afecta amb més freqüència les dones. Passa per diferents estadis en els quals és important diagnosticar-lo i tractar-lo al més aviat possible per tal de prevenir-ne l’evolució a un limfoedema més greu o a la seva cronificació.

 • Grau 0 (fase latent): els vasos limfàtics es troben danyats però no existeix edema clínicament perceptible.
 • Grau I: edema (inflor) amb fòvea que disminueix o desapareix amb l’elevació de l’extremitat.
 • Grau II: l’edema no es redueix amb l’elevació de l’extremitat, els teixits comencen a endurir-se.
 • Grau III: conegut com a elefantiasi; hi ha edema irreversible, amb fibrosi, esclerosi a la pell i teixit cel·lular subcutani.

Com es tracta?

L’objectiu del tractament és:

 • Drenar la congestió limfàtica (disminuir l’edema).
 • Reestructurar els canvis del teixit endurit.
 • Activar el sistema limfàtic.

La millor pràctica per al maneig del limfoedema és l’abordatge interdisciplinari combinant diferents tècniques de tractament, aplicades de forma precoç una vegada establert el diagnòstic.

La teràpia descongestiva de limfoedema és el procediment terapèutic més acceptat i consisteix en:

 • Cures de la pell.
 • Drenatge limfàtic manual.
 • Exercicis de mobilitat articular.
 • Embenatges multicapa.

A més d’aquesta teràpia, al nostre centre es duen a terme sessions d’ona sonora o flowave per:

 • Afavorir la disgregació de les proteïnes.
 • Facilitar-ne el transport al llarg dels canals fisiològics.

Terapia Descongestiva del Linfedema

Actua de forma indolora i no invasiva sobre els teixits limfàtics, a més que garanteix un drenatge dels productes metabòlics de rebuigs acumulats i millora la fibrosi i l’edema (vegeu les fotografies d’un pacient real de la consulta).
Linfedema

Tots els edemes són limfoedema?

No, el limfoedema és un edema ric en proteïnes que es produeix per una insuficiència en el sistema limfàtic.

L’hem de diferenciar dels edemes produïts per problemes cardíacs, renals, malabsorció d’aliments, etc., en què es produeix un edema pobre en proteïnes i sense relació amb el sistema limfàtic.

També l’hem de diferenciar del lipoedema, encara que el seu tractament és molt semblant.