RADIOFREQÜÈNCIA EN EL TRACTAMENT DE LES VARICES

Tècnica per al tractament de les varices que depenen de la vena safena interna

L’elevada prevalença de les varices en la població, així com les seves potencials complicacions, fan que sigui una de les patologies més freqüentment consultada amb els especialistes en angiologia i cirurgia vascular de cara a un diagnòstic funcional. Aquest es duu a terme mitjançant l’ecografia Doppler, amb la presa de decisions terapèutiques posterior, des del tractament mèdic fins al quirúrgic.

Fins fa una dècada, el tractament quirúrgic convencional consistia en la fleboextracció completa de la vena safena interna i de totes les seves col·laterals insuficients. La cirurgia era considerada com a agressiva, ja que causava molèsties al pacient en forma d’hematomes i de múltiples incisions, així com un temps de recuperació entre 3 i 4 setmanes de mitjana i amb una taxa de recidiva del 20% en 5 anys.

Per això, van sorgint estratègies quirúrgiques de tractament eficaces, mínimament invasives i amb resultats òptims a llarg termini. Han emergit les tècniques intraluminals (intralàser, radiofreqüència, foam...), en què s’introdueix el dispositiu dins de la variça, des d’on es treballa, com a tècniques eficaces.

La taxa de complicacions postoperatòries i de recidiva són molt inferiors. La ràpida recuperació funcional millora la satisfacció del pacient; per tant, són estratègies que s’han introduït molt eficaçment.

La radiofreqüència (RFO) és una tècnica per al tractament de les varices que depenen de la vena safena interna (freqüentment, la més defectuosa en problemes de varices).

Radiofrecuencia en el tratamiento de las varices
S’introdueix un catèter a través de la vena safena interna des del mal·lèol i, una vegada posicionat a uns 2,5 cm de la unió safenofemoral, a través d’un generador, s’activa i subministra una temperatura de 120ºC en polsos de 20 segons.
Radiofrecuencia en el tratamiento de las varices
Per no lesionar les estructures adjacents a la vena safena interna, prèviament es duu a terme una infiltració amb tumescència que permet disminuir la temperatura als teixits, de manera que s’impedeixen complicacions com la neuritis de vena safena interna o cremades a la pell o el teixit subcutani.
Radiofrecuencia en el tratamiento de las varices
Múltiples estudis avalen l’ús de l’RFO i actualment, tant per part del National Health Service d’Anglaterra, com per part de la Societat Vascular Nord-Americana i Venous Forum Europeu, la RFO és la primera tècnica d’elecció en el tractament del reflux axial de la vena safena interna.
Actualment, al Centro Médico Teknon, el Dr. Enric Latorre i el seu equip porten utilitzant l’RFO des de l’any 2010 amb una àmplia experiència i resultats que n’avalen l’ús com a primera opció terapèutica.