cabecera especialidadcabecera especialidad
Cardiología y Unidad CoronariaCardiología y Unidad Coronaria

Cardiologia i Unitat Coronària

Atención cardiològica continuada

L'Àrea de Cardiologia i Unitat Coronària ofereix atenció mèdica als pacients hospitalitzats en el Servei de Cardiologia, a aquells que precisin valoració i atenció cardiològica continuada i a aquells que precisin interconsulta cardiològica.

L'Institut Cardiovascular Teknon disposa de tècniques de diagnòstic d'última generació i dels tractaments més eficaços per solucionar els problemes de malaltia coronària: angina de pit, infart de miocardi, lesions valvulars, insuficiència cardíaca, arítmies, hipertensió arterial, etc. Una història clínica detallada i la realització de proves de diagnòstic seran claus per obtenir una informació completa sobre l'anatomia, la perfusió de les coronàries i la funció del múscul cardíac. En aquest sentit, les tècniques de diagnòstic en cardiologia van des del bàsic i tradicional electrocardiograma, passant pel fonamental ecocardiograma i la prova d'esforç, arribant, actualment, a noves tècniques com la Ressonància Magnètica Cardíaca o el TC Coronari DMD.

Tot i això, és important posar èmfasi en la importància de prevenir les malalties cardiovasculars (prevenció primària), així com el seguiment de pacients amb malaltia cardiovascular coneguda per a la prevenció de noves crisis (prevenció secundària).

Unitat de Medicina Intensiva i Unitat Coronària

La Unitat de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (UCI-UC) s'ha complementat amb l'estructura de la Unitat Coronària en la qual s'atenen pacients crítics amb cardiopaties. Al Box Cardiocheck d'aquesta unitat es realitza el seguiment dels pacients més aguts i les seves posteriors avaluacions clíniques.