Com s'avalua el risc de patir càncer?

Existeixen diferents mecanismes per fer una avaluació i predicció del risc per alguns càncers com el de mama o el de còlon, tant en funció de la història personal com de la familiar. Si existeix una història familiar, es pot avaluar el risc de ser portador d'una predisposició genètica i avaluar la indicació d'un estudi genètic.