Què és la Unitat d'Avaluació i Prevenció del Càncer?

És una innovadora activitat assistencial que ofereix als seus pacients:

  • Valoració i avaluació del risc de càncer en funció de la seva història personal i familiar.
  • Elaboració d'un pla de detecció precoç de càncer segons el seu risc i recomanacions de prevenció.
  • Assessorament / Consell genètic: procés a través del qual els pacients i/o familiars amb predisposició hereditària al càncer són informats de la probabilitat de transmetre la susceptibilitat hereditària, del risc de presentar la malaltia, de les mesures de cribatge i prevenció, de la possibilitat de realitzar un estudi genètic i de les possibilitats profilàctiques i terapèutiques en els portadors de les mutacions.
  • Assessorament psicològic, si és necessari.

Els objectius de l'assessorament de risc de càncer i de l'assessorament genètic són informar els pacients i els seus familiars del risc de desenvolupar una malaltia cancerígena mitjançant:

  1. Donar a conèixer els factors de risc, ambientals o genètics, de patir càncer.
  2. Detectar de quina manera l'herència contribueix al càncer i el risc per als familiars.
  3. Informar els familiars dels mitjans disponibles per a la detecció precoç i la prevenció, així com donar recomanacions d'estil de vida.
  4. Decidir la millor estratègia d'actuació, tenint en compte el risc, els objectius del pacient i els seus familiars, les seves motivacions i els desitjos del pacient i la família, respectant la seva autonomia.
  5. Avaluació i consideració del possible impacte emocional que poden comportar els resultats d'un estudi genètic.