Qui se'n pot beneficiar?

Les persones que poden beneficiar-se dels serveis que ofereix la Unitat d'Avaluació i Prevenció del Càncer són aquelles que tinguin:

  • Tres o més familiars afectats pel mateix càncer o tumors associats (còlon i endometri, mama i ovari).
  • Dos o més familiars de primer grau amb càncer diagnosticat en una edat precoç, abans que la mitjana poblacional i/o a persones que hagin tingut tumors en diferents localitzacions.
  • Afectació bilateral coneguda de síndromes on ha estat demostrada la predisposició hereditària al càncer.
  • Història familiar coneguda de síndromes on ha estat demostrada la predisposició hereditària al càncer.
  • Persona amb factors de risc de càncer que vulgui conèixer mesures de detecció precoç o prevenció.