Risc de patir càncer de mama

Incidència del càncer de mama

Totes les dones tenen risc de desenvolupar càncer de mama i actualment és una de les malalties més comunes en el nostre entorn. Actualment a Catalunya es diagnostiquen uns 3.800 nous casos l’any. La majoria de càncers de mama són produïts per factors ambientals (d’un 70 a un 75%). Entre el 15-20% són d’agregació familiar (càncers que s’acumulen en una família per diverses raons, com pot ser compartir el mateix estil de vida, exposicions ambientals, etc.). Finalment, entre un 5-10% dels càncers de mama són de predisposició hereditària.

Les alteracions dels gens BRCA1 (situats en el cromosoma 17 q21) i BRCA2 (situat a 13q12.3) són responsables del càncer de mama i d’ovari hereditaris.

S’ha comprovat que hi ha una sèrie de factors de risc que afavoreixen l’aparició del càncer de mama:

  • Edat del primer embaràs (com més tard, més risc de desenvolupar càncer de mama).
  • Edat jove a la primera menstruació.
  • Nivells elevats de les hormones femenines en sang després de la menopausa.
  • Llarg període de temps utilitzant teràpies hormonals substitutives després de la menopausa.
  • Densitat mamària.

També hi ha factors que protegeixen davant l’aparició del càncer de mama com la lactància materna, l’exercici físic i un pes equilibrat.