cirugiacirugia

Cirurgia

Preservar la mama és el nostre principal objectiu

cirugiacirugiaPreservar la mama és el nostre principal objectiu

La cirurgia és una part fonamental en el tractament del càncer de mama, i s'acostuma a realitzar en la majoria de casos. Preservar la mama és el principal objectiu dels especialistes de la Unitat de Càncer de Mama.

Quines tècniques quirúrgiques s'utilitzen en el tractament del càncer de mama?

La cirurgia del càncer de mama està principalment enfocada a operar la zona on existeix el tumor. En funció de l'extensió del càncer de mama, el volum del tumor i l'estètica després de la intervenció, l'especialista haurà d'optar per una tècnica quirúrgica o altra:

  • En la cirurgia conservadora de la mama, que es realitza en el 80% dels casos, s'extirpa el tumor, així com un marge de teixit sa i els ganglis axil·lars i es manté intacta la resta de la mama. En funció de la zona que s'ha d'extirpar, es pot realitzar:
    • La tumorectomia consisteix en extirpar exclusivament la zona tumoral i es respecten els marges de seguretat. En tumors petits es pot utilitzar una substància de radioisòtops que s'injecta a la zona que s'ha d'operar i després, amb l'ajuda d'una sonda, es detecta i s'extirpa únicament l'àrea tumoral.
    • La quadrantectomia es realitza en aquells casos en què el tumor no té uns límits precisos d'extensió i, per tant, s'ha d'extirpar un quadrant de teixit mamari en el qual s'inclou el tumor.
  • En la mastectomia s'extirpa la totalitat de la mama:
    • La mastectomia radical modifica és la tècnica més utilitzada en el cas que s'hagi d'extirpar la mama. S'extirpa la glàndula mamària, el complex aureola-mugró i els ganglis axil·lars i, en funció de cada cas, els músculs pectorals.
    • La mastectomia radical és aquella en la qual s'extirpa la totalitat de la mama, l'aureola-mugró, els músculs pectorals i els ganglis axil·lars. Actualment ha disminuït el nombre de casos en què es realitza aquesta tècnica a causa dels efectes secundaris de l'operació.

En funció de la cirurgia es pot recórrer a tècniques d'oncoplàstia reconstructiva si s'ha de treure un tumor extens per salvar la mama. L'especialista, juntament amb el pacient, valorarà les diferents possibilitats de tractament.