A la cirurgia de càncer de mama, sempre s'han d'extirpar els ganglis axil·lars?

Afortunadament, les tècniques diagnòstiques actuals permeten detectar els tumors en les seves primeres fases, quan encara són petits. Això permet que en alguns casos no s'hagin d'extirpar els ganglis axil·lars i que s‘hagin d'extirpar quan els estudis operatoris o intraoperatoris confirmen la seva afectació.