Limfoedema

Què és el limfoedema?

El limfoedema és la inflor del braç més proper a la zona intervinguda per l'acumulació de líquid intersticial i es pot produir en pacients a les quals han extirpat els ganglis limfàtics durant una cirurgia de càncer de mama.

El limfoedema és una seqüela crònica que pot afectar aproximadament un 10% de les pacients que han estat sotmeses a una cirurgia de càncer de mama amb extirpació dels ganglis limfàtics.

L'aparició del limfoedema pot estar vinculada a alguns tractaments (com per exemple, la radioteràpia), a infeccions postquirúrgics i per alguns factors (obesitat, sedentarisme, compressió de la roba).

Com es detecta i es tracta un limfoedema?

Si la pacient nota un augment o alguna alteració del braç proper a la zona intervinguda, és important que es posi en contacte amb el seu oncòleg. Després d'una exploració física, la revisió de la història clínica i realitzar les proves diagnòstiques necessàries, l'oncòleg li oferirà un diagnòstic.

El limfoedema, que pot aparèixer de forma precoç o de forma tardana, pot afectar la totalitat del braç, en els casos més greus, afectar només la part superior o, en estranyes ocasions, afectar només l'avantbraç i la mà.

En cas de limfoedema, una de les primeres opcions terapèutiques inclou sessions de fisioteràpia amb exercicis que estimulen la circulació limfàtica. En cas que la situació de la pacient no millori, es pot recórrer a un tractament quirúrgic.