Mètode OSNA en el Gangli Sentinella

Què és el mètode OSNA?

La metodologia One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) és una tècnica que permet l'anàlisi intraoperatòria del gangli sentinella en els casos de pacients amb càncer de mama.

La novetat d'aquest sistema és que permet analitzar la totalitat de ganglis durant el procediment quirúrgic i evita que la pacient s'hagi de tornar a sotmetre a una nova cirurgia per realitzar el buidament axil·lar si l'anàlisi postoperatori fos positiu. Així mateix, també permet determinar amb més precisió i exactitud els ganglis que es poden veure afectats per cèl·lules tumorals.

Quina diferència existeix entre el mètode OSNA i la biòpsia tradicional?

La principal diferència entre els dos mètodes és que el mètode OSNA elimina la possibilitat que un resultat negatiu en l'anàlisi intraoperatori pugui, posteriorment, donar positiu en un anàlisi postoperatòria (anomenat "fals negatiu"), circumstància que podria produir-se amb la tècnica de la Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BGLS), ja que el mètode OSNA és més precís i sensible, i analitza tots els ganglis. Els resultats estan disponibles en 30 minuts aproximadament.

Quins beneficis té el mètode OSNA?

El mètode OSNA evita que la pacient hagi de tornar a quiròfan (en cas d'un "fals negatiu") per realitzar el buidament axil·lar. Així mateix, redueix el temps d'intervenció i els dies d'ingrés hospitalari.