Què és i quan es realitza la Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BLGS)?

La Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BLGS) és una tècnica que permet reduir la cirurgia que la pacient pot necessitar ja que permet identificar els primers ganglis cap on es disseminarà (crearà metàstasi) el tumor (ganglis sentinella). Si aquest gangli està afectat, s'haurà d'estudiar la resta de ganglis de l'axil·la. En cas negatiu, el cirurgià pot no realitzar un buidament axil·lar i, així, evita la dissecció axil·lar completa i minimitza el risc d'efectes secundaris que es deriven de l'extirpació d'aquests ganglis.

Aquesta tècnica es realitza a Centro Médico Teknon des de 1996. Actualment, Teknon també treballa amb el mètode OSNA, una tècnica de nova generació més precisa que permet analitzar la totalitat de ganglis sentinella en el curs de la intervenció i evitar, així, que la pacient pugui necessitar una segona cirurgia