Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella

Com es realitza la Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BGLS)?

Per realitzar la Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BGLS) la pacient s'ha de dirigir, abans de la substitució, al Servei de Medicina Nuclear de Centro Médico Teknon on lli injectaran una substància radioactiva al voltant del tumor. Aquesta substància recorre el circuit que seguirien les cèl·lules tumorals caps als ganglis axil·lars.

Per identificar el Gangli Limfàtic Sentinella (GLS) al quiròfan, l'especialista utilitza un aparell que detecta la radioactivitat (el gangli de màxima radioactivitat és el gangli sentinella). Un cop extirpat el o els ganglis limfàtics en el quiròfan, es comprova intraoperatòriament a través d'un estudi anatomopatològic si aquests tenen cèl·lules tumorals. Si en aquesta primera anàlisi, el gangli limfàtic sentinella donés positiu, es realitzaria una dissecció axil·lar completa. En cas negatiu, s'evitaria l'extirpació en la seva totalitat dels ganglis axil·lars i s'eviten, així, els efectes secundaris que això pot comportar.

Quins beneficis comporta realitzar aquesta biòpsia?

La Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BGLS) comporta diferents beneficis sobre el buidament axil·lar convencional. El més destacat és la reducció de la incidència de limfoedema (edema del braç), així com la disminució de les complicacions quirúrgiques.

Quan es realitza l'estudi anatomopatològic?

En la Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BGLS), l'estudi anatomopatològic es realitza a posteriori per poder realitzar un estudi complet. La finalitat d'aquest estudi és descartar possibles micrometàstasis en casos en què l'estudi convencional hagi estat negatiu.

La tècnica del "Gangli Sentinella" no es pot realitzar en cas de pacients amb lesions mamàries multicèntriques o amb tumors grans..