Què és l'Ecografia Intraoperatòria (EI)?

L'Ecografia Intraoperatòria (EI) és una tècnica que permet guiar el cirurgià mitjançant una imatge en l'extirpació de les lesiones no palpables (en fase inicial) a la mama.

L'Ecografia Intraoperatòria (EI) pot substituir altres tècniques, com la col·locació d'un arpó guiat per mamografia.