Quina és la funció dels ganglis limfàtics?

Els ganglis limfàtics són part del sistema que combat les infeccions. Aquests ganglis actuen com a barrera davant la disseminació d'una infecció i destrueixen les bactèries i eviten, així, que passin a la circulació sanguínia. El sistema limfàtic també és la via més freqüent per on el càncer es dissemina (crea metàstasi). En el cas del càncer de mama, es dissemina generalment als ganglis situats sota el braç (axil·la).

El desenvolupament de tècniques diagnòstiques per detectar l'aparició del càncer de mama en fases primerenques ha permès que en el 80% de les pacients la dissecció axil·lar mostri que els ganglis d'aquesta zona no estan afectats. Així, la Biòpsia del Gangli Limfàtic Sentinella (BLGS) evita la dissecció en aquest grup de pacients.