Quins possibles efectes adversos pot patir la pacient?

El primer impacte després d'una intervenció per càncer de mama acostuma a ser estètic, principalment en pacients que han perdut el pit i que, per circumstàncies personals o mèdiques, el cirurgià plàstic no ha pogut realitzar una reconstrucció.

Com succeeix en la majoria d'intervencions quirúrgiques, la cirurgia de mama no està exempta de complicacions.

Un dels efectes secundaris més habituals (es produeix en un 10% dels casos) és el limfoedema, que és la inflor del braç a la zona que ha estat intervinguda per l'acumulació de líquid després de l'extirpació dels ganglis limfàtics.

Algunes pacients també poden patir una trombosi limfàtica superficial, una inflamació que es produeix a la cara interna del braç per l'extirpació dels nòduls limfàtics axil·lars. L'especialista li recomanarà un tractament que haurà de realitzar amb el suport d'un fisioterapeuta.

Un altres dels efectes possibles és l'acumulació de líquids a la zona de la cicatriu (seroma). És un efecte poc freqüent entres les pacients que s'han sotmès a una cirurgia de càncer de mama.