Què és el càncer de mama disseminat?

El càncer de mama disseminat és un tumor que, quan evoluciona, creix localment, però que també pot enviar cèl·lules malignes que envaeixen els ganglis limfàtics o que, a través dels vasos sanguinis, migren i colonitzen altres òrgans (especialment ossos, pulmons, i fetge) on creen lesions.