Quines són les proves diagnòstiques en el càncer de mama?

Un cop detectada una zona anormal en la mamografia o un bony en l'autoexploració, i amb l'objectiu de confirmar el diagnòstic, l'especialista realitzarà les següents exploracions per completar l'estudi:

 • Historial clínic, per determinar possibles factors de risc.
 • Exploració física. Mitjançant la palpació, l'especialista pot detectar les característiques de la lesió: mida, textura, etc., així com determinar la zona i el tipus de teixit. Els tumors benignes normalment es palpen de forma diferent que els malignes.
 • Anàlisi de sang.
 • Ecografia, que permet obtenir dades sobre el tumor, com per exemple, si és sòlid o líquid. L'ecografia pot ser una prova complementària a la mamografia.
 • Ressonància magnètica de la mama.
 • Biòpsia. Es pot realitzar guiada per ecografia o per mamografia:
  • Punció-aspiració amb agulla fina (PAAF): s'utilitza una agulla per extreure líquid o cèl·lules del tumor mamari. Aquest procediment pot mostrar si el tumor és líquid (un quist no seria càncer) o una massa sòlida (que pot ser o no càncer). Aquestes cèl·lules són analitzades per l'anatomopatòleg.
  • Biòpsia cilindre: es fa una biòpsia amb una agulla més gruixuda que permet obtenir cilindres de teixit.
  • Biòpsia quirúrgica: es realitza en el quiròfan. El cirurgià extreu una part del tumor o de la zona sospitosa. L'anatomopatòleg examina el teixit en busca de cèl·lules cancerígenes.

Segons els resultats, l'especialista pot sol·licitar proves diagnòstiques complementàries, com per exemple:

 • TC (escàner). És una exploració radiològica que habitualment es realitza després de la injecció de contrast endovenós, i que permet descartar la presència de malaltia més enllà de la mama i/o ganglis regionals (malaltia a distància).
 • Gammagrafia òssia. Exploració que es realitza en el Servei de Medicina Nuclear amb l'objectiu de descartar l'afectació òssia secundària al càncer de mama.
 • PET-TC. És una exploració híbrida que es realitza en el Servei de Medicina Nuclear, en la qual s'injecta un contrast endovenós radioactiu que permet obtenir informació radiològica (TC) sobre una possible afectació metastàsica a distància i, a la vegada, informa de la seva activitat biològica (relacionada amb l'activitat del tumor). En alguns casos, aquesta exploració es realitza un cop finalitzat el tractament de quimioteràpia per avaluar la resposta d'aquesta.