Quines són les proves diagnòstiques per detectar de forma precoç un càncer de mama?

La dona té un paper actiu en la detecció precoç del càncer de mama. L'examen mamari i les mamografies són essencials per a la detecció precoç:

  • La mamografia és la prova estàndard per al control i la detecció precoç del càncer de mama. És un tipus essencial de radiografia. La periodicitat es determina en funció de diversos factors, com per exemple els resultats de la mamografia anterior. En la mamografia, la mama es col·loca entre dues planxes i es pressiona (la pressió pot ser molesta però només dura uns segons). D'aquesta manera es poden detectar tumors abans que siguin palpables, així com petits dipòsits de calci (microcalcificacions) que, tot i que en molts casos són benignes, poden ser un signe precoç de càncer.
  • L'autoexploració mamària s'ha de realitzar un cop al mes. És important recordar que totes les dones tenen les mames diferents i que aquestes canvien amb l'edat, el cicle menstrual, l'embaràs, la menopausa o si prenen tractament hormonal. És normal que les mames siguin desiguals. També és freqüent que les mames es tornin sensibles o es facin més voluminoses durant el cicle menstrual.

En cas de tenir familiars directes que pateixin o hagin patit càncer de mama, les dones acostumen a participar en campanyes preventives, en les quals les exploracions i mamografies es comencen a realitzar abans dels 40 anys.

Per prevenir el càncer és important mantenir una vida sana, evitar l'obesitat, realitzar exercici físic i no desenvolupar hàbits tòxics.