fertilidadfertilidad

Preservació de la fertilitat

Una opció de futur

En dones que es troben en edat fèrtil, la quimioteràpia pot afectar la seva fertilitat, ja sigui de forma temporal o permanent. És per això que després del diagnòstic d'un càncer de mama, en els casos en els quals es valori un tractament amb quimioteràpia o radioteràpia, han de ser informades de les diferents opcions que tenen per preservar la seva fertilitat.

La majoria d'opcions que preserven la fertilitat requereixen de temps i s'han de realitzar abans d'iniciar el tractament de quimioteràpia o radioteràpia. Tot i això, segons el tipus de tumor i la mida que tingui en el moment del diagnòstic, un tractament de preservació de la fertilitat podria no ser recomanat.