Quines mesures es poden prendre per preservar la fertilitat?

Les dones en edat fèrtil poden prendre mesures per preservar la seva fertilitat abans d'iniciar aquells tractaments que puguin afectar-la. Aquestes mesures poden variar en funció de cada pacient. Algunes de les mesures són:

  • Congelació/ vitrificació d'òvuls. Per poder extreure, congelar i emmagatzemar òvuls, és precís un tractament hormonal obligatori. És possible que, en funció del tractament oncològic, el tractament hormonal no es pugui realitzar.
  • Congelació d'embrions. Els òvuls extrets a la pacient són fecundats, ja sigui a partir de semen d'un donant o de semen de la parella. Els embrions obtinguts es congelen i emmagatzemen. Igual que en la congelació o vitrificació d'òvuls, és necessari que la pacient realitzi un tractament inductor de l'ovulació. El tractament oncològic pot desaconsellar la realització del tractament inductor.
  • Congelació del teixit ovàric. En els casos en què l'oncòleg no recomani l'estimulació ovàrica, o bé no disposi del temps necessari abans d'iniciar el tractament, es pot realitzar una congelació del teixit ovàric obtingut mitjançant laparoscòpia. La congelació de teixit ovàric és una tècnica que actualment es troba en fase experimental.
  • Tractament amb anàlegs de la GH_RH. Disminueixen l'impacte del tractament oncològic sobre la gònada.