quimioterapiaquimioterapia

Quimioteràpia

Què és la quimioteràpia?

La quimioteràpia és un conjunt de fàrmacs que actua de forma específica per destruir les cèl·lules que componen el tumor amb l’objectiu de reduir-lo o eliminar-lo, i evitar que torni a aparèixer.

En casos en què la malaltia estigui molt avançada, es pot administrar quimioteràpia amb l’objectiu de pal·liar els efectes del càncer.