Com s’administra la quimioteràpia?

La quimioteràpia s’administra per via intravenosa de forma ambulatòria a l’Hospital de Dia de l’Institut Oncològic Teknon. Aquest tractament es compon de diferents cicles que, en funció de cada cas, poden ser setmanals, quinzenals, etc.

Quan es requereixen cicles llargs o repetits de quimioteràpia, es pot col·locar un port-a-cath a la pacient, és a dir, un dispositiu subcutani que dóna accés al sistema vascular de forma permanent i que va unit a un disc rodó per on s’introdueix la quimioteràpia, de manera que no és necessari punxar la persona afectada en cada sessió.

El cirurgià és l’encarregat de col·locar el port-a-cath a quiròfan amb anestèsia local. Durant la intervenció, l’especialista comprovarà que la localització del dispositiu és correcta.

La pacient durà el port-a-cath durant tot el tractament. La majoria de vegades, un cop acabat el tractament, la pacient duu el dispositiu durant un temps prudencial. Aquest sistema no produeix molèsties i és el personal d’infermeria qui duu a terme els controls pertinents per determinar que funciona correctament.

Paral·lelament als cicles de quimioteràpia, l’oncòleg realitza una sèrie de controls a la pacient, principalment una anàlisi de sang, per comprovar que el tractament no està danyant els ronyons o alterant els nivells de plaquetes de la sang, entre d’altres. En funció dels resultats, l’especialista pot canviar els cicles de quimioteràpia fins que la pacient hagi recuperat els nivells normals en les anàlisis de sang.