Quan s’administra?

Pel que fa al càncer de mama, la quimioteràpia s’administra a la majoria de pacients després de la cirurgia, com a tractament complementari per prevenir que torni a aparèixer. En determinats casos, especialment en tumors grans, la quimioteràpia s’administra abans de la cirurgia per reduir la grandària del tumor i poder realitzar un tractament quirúrgic conservador (menys agressiu).

Poques vegades la pacient requereix hospitalització durant el tractament de quimioteràpia.