radioterapiaradioterapia

Radioteràpia

Què és la radioteràpia?

Què és la radioteràpia?

La radioteràpia és un tractament que utilitza radiacions ionitzants (generalment fotons i/o electrons), el mecanisme d’actuació dels quals permet eliminar cèl·lules tumorals. És un tipus de radiació similar a la utilitzada en radiodiagnòstic (radiografies o escàners), però amb més energia. Encara que durant el tractament aquesta radiació afecta tant les cèl·lules tumorals com les cèl·lules dels teixits sans circumdants (la qual cosa n’explica els efectes secundaris), una vegada acaba el tractament, els sans tenen la capacitat de reparar-se, a diferència dels tumorals, que no ho poden fer.

En el tractament del càncer de mama, s’utilitza la radioteràpia externa 3D conformada (3D CRT), que requereix l’adquisició d’una imatge TC prèvia a l’inici de la sessions de radioteràpia. Aquestes imatges es transfereixen a un sistema de planificació que reconstrueix en tres dimensions el volum de la mama i dels teixits sans circumdants (cor, pulmons). Amb aquestes imatges s’optimitza el disseny del tractament, delimitant les zones que han de rebre dosis altes (localització del tumor), i minimitzant la dosi rebuda pels teixits sans.

L’Institut Oncològic Teknon compta amb més de 15 anys d’experiència en l’ús d’aquesta tecnologia.