Com es fa el procés?

La radioteràpia és un tractament que, en la majoria dels casos, la pacient duu a terme de forma ambulatòria, acudint a la unitat de tractament diàriament de dilluns a divendres, amb una durada habitual d’entre 5-6 setmanes. És un tractament indolor i no invasiu.

Abans de començar el tractament, i amb l’objectiu d’assegurar-ne la reproductibilitat durant la durada (sessions), els tècnics especialitzats de la unitat fan unes marques a la pell de la pacient. Cada sessió sol durar uns 15-20 minuts, encara que la major part d’aquest temps es consumeix a garantir el posicionament del pacient (sistemes Portal Vision), i en controls de qualitat del procés. El temps «real» d’irradiació és molt curt.

Encara que la pacient és sola a la sala, el personal tècnic de radioteràpia vigila permanentment la unitat i l’estat de la pacient a través d’un circuit d’imatge i un intèrfon.