En quin percentatge de casos de càncer de mama es realitza radioteràpia?

Excepte contraindicacions mèdiques específiques (casos excepcionals), o desig exprés de la pacient, en tots els casos en els quals s’ha practicat una cirurgia conservadora s’administra posteriorment un tractament amb radioteràpia amb l’objectiu de disminuir el risc de recidiva locoregional.

En cas d’haver-se realitzat una cirurgia radical (mastectomia), la indicació del tractament vindrà determinada per la grandària tumoral i/o la presència o no d’afectació ganglionar regional.

Habitualment, el tractament amb radioteràpia és l’últim pas de la teràpia trimodal (cirurgia-quimioteràpia-radioteràpia) i molt excepcionalment es fa abans de la cirurgia.