Quan s'ha de realitzar la reconstrucció?

La reconstrucció mamària es pot realitzar, en funció de cada cas i segons el tractament posterior, de forma immediata o diferida:

  • Reconstrucció mamària immediata

La reconstrucció mamària immediata consisteix en un conjunt de procediments quirúrgics que es realitzen de forma simultània a l'extirpació parcial o total de la mama a causa d'un càncer.

Fer la reconstrucció en un primer moment redueix el patiment de les pacients i és, al mateix temps, una cirurgia menys agressiva que aconsegueix uns resultats estètics molt satisfactoris. Aquesta cirurgia és més còmoda per a la pacient, ja que el nombre d'intervencions a les quals s'ha de sotmetre és menor, i disminueix el temps de recuperació. Així mateix, la reconstrucció immediata permet al cirurgià conservar una part important de la pell de la mama i s'obté, així, un millor resultat estètic.

Els especialistes determinaran la viabilitat d'aquesta tècnica en funció de l'historial de la pacient, i el diagnòstic i tractament posterior que haurà de seguir. Aproximadament en un 20% dels casos no es recomana realitzar una reconstrucció de forma immediata.

  • Reconstrucció mamària diferida

La reconstrucció mamària diferida o tardana és aquella que es realitza en una intervenció diferent a la cirurgia per extirpar de forma parcial o total la mama afectada pel càncer.

Tot i que els resultats estètics són bons, són menors que en la reconstrucció immediata.