Com detectar-lo?

Es porta a terme una anàlisi de sang per detectar l'antigen específic prostàtic (PSA) i el tacte rectal (examen manual de la pròstata a través de l'anus realitzat per un especialista).

Existeix controvèrsia sobre la utilitat de practicar un tacte rectal i la determinació en sang del marcador prostàtic PSA. No obstant, existeix consens sobre no realitzar PSA en homes majors de 75 anys.

Recentment s'han publicat dos estudis sobre la utilitat del cribatge poblacional mitjançant PSA i tacte rectal. L'estudi americà ha resultat ser negatiu, és a dir, que la pràctica d'un tacte rectal i de la determinació de PSA en sang a partir dels 50 anys no preveu la mort per càncer de pròstata. No obstant, l'estudi europeu, en el qual únicament es realitzava la PSA en homes d'entre 50 i 70 anys, sí que redueix la mortalitat per càncer de pròstata en un 20%.

Per tant, actualment sembla que és recomanable realitzar la detecció de PSA en sang a partir dels 50 anys a persones amb factor de risc o bé en homes sans després d'explicar-los els riscs i els beneficis de la seva determinació.