Com es realitza el diagnòstic?

Per confirmar el diagnòstic de càncer de pròstata es realitza una biòpsia de teixit prostàtic mitjançant una ecografia transrectal. Aquest teixit s'analitza per examinar si existeix un càncer.

Un cop confirmada la presència d'un càncer de pròstata, es recomana realitzar els següents estudis:

  • TC de tòrax: per descartar que el càncer hagi afectat el pulmó.
  • TC abdomino-pèlvic: per descartar afectació per càncer dels òrgans veïns a la pròstata (recte, etc.), ganglis i fetge.
  • Gammagrafia òssia: mostra si el càncer ha afectat els ossos.
  • Ressonància nuclear magnètica endorectal: es realitza col·locant una bobina endorectal; s'introdueix el transductor de la RMN. Ajuda a identificar el tumor i a saber si existeix afectació de la càpsula prostàtica o de vesícules seminals. La RMN també ens permet, a banda de l'estudi morfològic, l'estudi funcional de la pròstata mitjançant tècniques de difusió i espectometria.

Segons el resultat, es decidirà si necessita més tests addicionals, com per exemple, el PET (Tomografia per Emissió de Positrons).