La investigació en el càncer de pròstata

Les investigacions inclouen estudis de les formes de prevenir, detectar, diagnosticar i tractar el càncer de pròstata. Hi ha diversos estudis en marxa sobre com prevenir el càncer de pròstata mitjançant la ingestió de suplements dietètics o dietes que incloguin amb regularitat aliments com el tomàquet. També les tècniques diagnòstiques ens ajuden a detectar l'extensió del tumor per administrar el tractament més eficaç.

Pel que fa als tractaments, se segueix investigant en millorar la cirurgia com una nova tecnologia com la laparoscòpia robòtica o mitjançant tècniques de radioteràpia d'alta precisió (radioteràpia d'alta precisió i amb mecanismes de localització prostàtica), combinacions de radioteràpia i quimioteràpia a malalties d'alt riscs. Així mateix, s'estan investigant nous fàrmacs en teràpia hormonal, la utilitat de la quimioteràpia i la seva combinació amb fàrmacs biològics per al moment en què la malaltia es trobi disseminada.

Hi ha en marxa estudis per millorar el tractament del càncer de pròstata en fase avançada amb l'ús de nous fàrmacs dirigits cap a dianes terapèutiques a nivell molecular.

La base de l'èxit terapèutic en el càncer de pròstata es basa en l'enfocament multidisciplinari.