Què s'ha de fer després del tractament?

És important realitzar un seguiment després del tractament. El seu metge continuarà realitzant controls per comprovar que el càncer no torna a aparèixer. Els controls inclouen tacte rectal, exploracions per la imatge i PSA.