Quin és el tractament?

El tipus de tractament es basa en l'edat del pacient, el seu pronòstic de vida en funció de les comorbilitats i l'estadi de la malaltia, entre altres.

  • Cirurgia. La cirurgia més freqüent en el tractament del càncer de pròstata és la prostatectomia radical. És una intervenció on s'extirpa completament la pròstata i els teixits del voltant. En els últims anys, aquesta intervenció s'està realitzant per laparoscòpia, una tècnica quirúrgica mínimament invasiva que evita les incisions grans de mida.
  • Radioteràpia. La radioteràpia utilitza, principalment, radiacions ionitzants de molt alta energia per destruir les cèl·lules tumorals impedint la seva divisió. Totes les cèl·lules creixen i es divideixen, però les cèl·lules tumorals ho fan de manera més ràpida. La radioteràpia destrueix les cèl·lules perquè aquestes no es puguin dividir. Algunes cèl·lules normals es poden veure afectades per la radiació, però la majoria es recuperen perquè les cèl·lules sanes disposen de mecanismes reparadors. En el càncer de pròstata i altres tumors s'ha demostrat que com més gran és la dosi de radiació, millors són els resultats de la cura. Així mateix, reduir les dosis innecessàries en els teixits sans és un objectiu primordial de qualsevol tractament amb radioteràpia. La toxicitat es pot reduir de manera significativa en tumors de pròstata utilitzant tècniques de radioteràpia d'alta precisió com la radioteràpia d'intensitat modulada. Centro Médico Teknon és pioner en l'aplicació de radioteràpia d'intensitat modulada. Aquesta s'aplica a la Unitat de Radiocirurgia i Radioteràpia Esteriotàxica Novalis des de fa diversos anys, amb una àmplia experiència i excel·lents resultats.
  • Quimioteràpia. S'utilitzen diferents tipus de medicaments per destruir les cèl·lules cancerígenes. La quimioteràpia en el càncer de pròstata s'utilitza quan el tumor està disseminat i no respon al tractament hormonal.