Radiocirurgia i radioteràpia estereotàxica, què signifiquen aquests termes?

La radiocirurgia consisteix en l'aplicació d'una dosi única de radiació d'alta energia al tumor o malformació arteriovenosa (MAV). Tot i que implica el terme cirurgia, no hi ha cap incisió en absolut i es realitza en règim ambulatori, eliminant les complicacions, l'hospitalització i el temps de recuperació associat amb la cirurgia cranial convencional.

La radiocirurgia utilitza feixos de radiació per eliminar, reduir o frenar el creixement d'un tumor eliminant les seves cèl·lules o interferint en el seu creixement. Per a les MAVs, els feixos de radiació provoquen un engrossiment de les parets vasculars, cosa que comporta l'obliteració dels vasos malformats.

La radiocirurgia permet irradiar un tumor cerebral o una MAV amb major precisió que la radioteràpia convencional. Aquest tractament focalitzat és possible gràcies a l'ús d'un marc estereotàxic mínimament invasiu que manté el pacient perfectament posicionat. Sobre aquest marc esterotàxic es col·loca un cub localitzador que mostra els punts de referència durant la planificació i el tractament. Aquest procés minimitza la radiació del teixit cerebral sa i protegeix els òrgans veïns.

La radioteràpia estereotàxica permet l'administració de la mateixa quantitat de radiació (o superior) que la radiocirurgia convencional, però és aplicada en petites dosis distribuïdes en una sèrie de tractaments diaris (dosi fraccionada). El fraccionament de la dosi afavoreix la reaparició del teixit sa o proper a la lesió, especialment d'estructures crítiques com les vies òptiques o el tronc cerebral.

Novalis Shaped Beam Surgery™ és el mètode més avançat de radiocirurgia i radioteràpia estereotàxica disponible actualment. Novalis permet la configuració dinàmica de feixos d'irradiació adaptant-se amb precisió òptima a les dimensions i a la forma del tumor o MAV en tots els angles, assegurant que el tumor rep la dosi completa prescrita protegint alhora el teixit cerebral sa. La configuració del feix de radiació a la geometria exacta del tumor és l'últim mètode més avançat per realitzar la radiocirurgia estereotàxica. El procediment no és dolorós i ajuda a evitar llargs períodes d'hospitalització o rehabilitació i que el pacient es mantingui despert durant tot el tractament. Es pot rebre el tractament al matí i tornar a la rutina habitual a la tarda.