Tornada a casa en poques hores

Fases del tractament:

  1. Es prepara el sistema de màscara estereotàxica o es col·loca el marc estereotàxic de manera segura sobre el cap del pacient.
  2. Es col·loca un localitzador sobre la màscara o el marc i s'obtenen les imatges diagnòstiques (TC, RM, SPECT o PET).
  3. Les imatges són transferides a l'ordinador principal, on el metge i el físic realitzen el pla de tractament.
  4. Es col·loca el pacient sobre la taula de tractament de Novalis i comença el procediment.
  5. El tractament s'acaba i es retira el marc estereotàxic o la màscara al pacient.
  6. El pacient torna a casa i pot reemprendre les seves activitats habituals.