Un dia de tractament. Què PUC esperar com a pacient del tractament amb Novalis Shaped Beam Surgery™?

Pas 1: col·locació del marc estereotàxic o de la màscara d'immobilització

Durant els preparatius abans del tractament, el neurocirurgià o el radiooncòleg col·locaran un marc estereotàxic o una màscara (segons el cas) sobre el cap del pacient. El marc estereotàxic és un anell metàl·lic amb barres ajustables que formen un cercle al voltant del cap. Una part essencial de Novalis Shaped Beam Surgery™ és el marc estereotàxic que serveix per fixar el cap en una posició determinada i permet disposar punts de referència en una posició fixa en relació amb el cap durant la presa d'imatge i durant el tractament.

Pas 2: imatges diagnòstiques

A continuació, es col·loca un cub localitzador sobre el marc estereotàxic. És el localitzador el que permet obtenir punts de referència que fan possible definir la posició exacta de la lesió i de les estructures normals durant el procediment. Aquest és el moment perquè l'equip de metges i físics planifiquin amb exactitud el tractament del seu tumor o MAC. L'ús del TC, RM, SPECT o PET permet l'obtenció d'una sèrie d'imatges que serviran per definir amb precisió la mida i la forma de lesió i la relació d'aquesta amb altres estructures cerebrals. Aquest pas dura aproximadament de 15 a 20 minuts.

Pas 3: planificació del tractament

Després de la presa d'imatges diagnòstiques es retira el cub localitzador. El pacient descansa mentre es planifica el tractament. Les imatges són transferides a l'ordinador destinat a efectuar la planificació, a calcular la dosi que s'ha d'administrar i a obtenir les coordenades en l'espai per al tractament.

Pas 4: posicionament i tractament

Quan està tot llest, es porta el pacient a la sala de tractament i se'l col·loca a la llitera de tractament de Novalis Shaped Beam Surgery™. El marc estereotàxic s'haurà de fixar a la taula, motiu pel qual vostè no es podrà moure durant el tractament. L'equip de tècnics, físics i metges supervisarà l'alineació del seu cap amb la projecció lluminosa del feix d'irradiació. Quan s'inicia el tractament, el capçal de Novalis es mou pel seu voltant per administrar la dosi d'irradiació desitjada; vostè no notarà cap molèstia. L'equip mèdic li explicarà en tot moment en què consisteix el procediment i que la seva durada és de 30 minuts aproximadament.

Pas 5: retirada del marc estereotàxic

Un cop el tractament de Novalis Shaped Beam Surgery™ acaba, es retira el marc esterotàxic. El pacient es troba en condicions de tornar al seu domicili i de reemprendre les seves activitats habituals, incloent el rentat de cara i de cabell.