Adenopatia

Les adenopaties són ganglis limfàtics augmentats de mida. Els ganglis limfàtics formen part del sistema immunitari i tenen com a missió fonamental la defensa del cos contra les infeccions, ja que és aquí on té lloc el contacte de les cèl·lules del sistema immunitari (limfòcits) amb els agents infecciosos (virus, bactèries) i on es desenvolupa la immunitat contra aquests (anticossos).

Les adenopaties poden palpar-se al coll, a les axil·les i a les engonals en el curs de les malalties infeccioses – amb molta diferència, la causa més comuna en l’aparició d’adenopaties-, inflamatòries i tumorals, especialment aquelles malalties tumorals de la sang en les quals proliferen limfòcits (limfomes no Hodgkim, limfomes de Hodgkin, leucèmies).

Quan apareixen adenopaties sempre és recomanable consultar amb el metge de capçalera i, en cas que aquestes siguin persistents, no doloroses (les adenopaties doloroses són pròpies dels processos infecciosos) i/o vénen acompanyades de febre, de sudoració nocturna i/o pèrdua no explicada de pes, fer-ho amb un hematòleg amb la finalitat de descartar una possible existència d’una malaltia tumoral dels ganglis limfàtics.