Aglutinines

Les aglutinines són anticossos que tenen la propietat d’agrupar els glòbuls vermells, d’aquí prové el seu nom. Es classifiquen en fredes o calentes en funció de la temperatura a les quals són actives: les crioaglutinines ho són a temperatures fredes i les aglutinines calentes a la temperatura normal del cos. Poden produir-se aglutinines en el context de malalties infeccioses, autoimmunes o tumorals, especialment a tumors de la sang com la leucèmia limfàtica crònica, limfomes i el mieloma múltiple.