Anàlisi de sang

En una anàlisi sanguínia s’extreu un petit volum de sang a partir d’una vena localitzada habitualment a l’avantbraç. L’anàlisi de sang té dues parts: una en la qual es quantifiquen diferents substàncies que circulen pel component "líquid" de la sang, també anomenat plasma o sèrum, com per exemple la glucosa ("el sucre"), la creatinina (que mesura la funció del ronyó), la bilirubina o les transaminases (paràmetres que ens indiquen com funciona el fetge), etc. i una altra en la qual es quantifiquen les diferents cèl·lules sanguínies (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes) o component cel·lular de la sang. La primera part s’anomena bioquímica sèrica i la segona hemograma.