Anèmia ferropènica

És l'anèmia causada per la falta de ferro, o ferropènia. El ferro és un component fonamental de l'hemoglobina, la proteïna que transporta l'oxigen des dels pulmons fins als diferents teixits de l'organisme. Sense ferro, l'hemoglobina no pot formar-se adequadament i es produeix anèmia. La ferropènia és la causa més comuna d'anèmia i es produeix fonamentalment per tres motius: 1. dèficit de ferro a la dieta, cosa realment infreqüent en la nostra societat però no a països subdesenvolupats; 2. pèrdues sanguínies (per exemple, la menstruació –fins a un 20% de les dones poden patir anèmia per falta de ferro- o malalties del tub digestiu en les quals es produeix sagnat) i 3. malalties en les quals no s'absorbeix adequadament el ferro procedent de la dieta (per exemple, la celiaquia).

En el cas de l'anèmia ferropènica, establir la seva causa és més important que el tractament amb ferro és, ja que la ferropènia pot ser el primer signe de malalties importants com el càncer de còlon. El tractament amb suplements de ferro s'haurà d'adequar també a l'origen de la falta de ferro; així, mentre que, generalment, el ferro via oral serà suficient en la majoria de casos, en altres (com per exemple els trastorns de l'absorció intestinal) serà necessari utilitzar ferro via parenteral (intramuscular o intravenós).