Anèmia megaloblàstica

Les anèmies megaloblàstiques es produeixen majoritàriament com a conseqüència d'un dèficit de vitamina B12 o un dèficit d'àcid fòlic. Ambdós dèficits vitamínics produeixen una alteració en la maduració del glòbul vermell, que es manifesta en forma d'un destacable augment del seu volum (d'aquí el seu nom). Les causes d'aquests dèficits són molt variades. En el cas de la vitamina B12, la més freqüent és l'anèmia perniciosa i, en l'àcid fòlic ho són l'alcoholisme, la malabsorció intestinal i la presa d'alguns medicaments.